FAQs Complain Problems

कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका यन्त्रउपकरणहरु आपूर्ति गर्न इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचिकरण गर्न साथै सिलबन्दी दररेट पेश गर्न आह्वान सम्बन्धी सूचना ।