FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बालकल्याण आ.वि. जगन्नाथपुरीको भवन निर्माण बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी मिति २०८०/०४/२९ गते सञ्चार पत्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

शैक्षिक एनिमेटेड भिडीयो उत्पादनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना