सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन निवेदन दिने बारे सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सामुदायीक विद्यालय तथा संस्थागत विद्यालयका कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीका लागी छात्रवृत्तिका लागी निवेदन दिने सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत पहिलो चौमासिक र दोश्रो चौमासिकको भत्ता बैंकमा पठाईएको सुचना

भुकम्प पिडितको रकम बुझिलिने सुचना

नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सुचना

सबै वडा तथा सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न फोहोर नजलाउन तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा कुहिने र नकुहिने गरि छुट्टिने गरि फोहोर संकलन बीन राख्ने सुचना