कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राम प्रसाद सापकोटा कार्यकारी अधिकृत dms.maddimun@gmail.com ९८५५०५०३०६
सन्तोष सुबेदी सूचना अधिकारी subedi.s1987@gmail.com ९८५५०४६३३४
सन्तोष सुबेदी सूचना अधिकारी
सन्तोष सुबेदी सूचना अधिकारी subedi.s1987@gmail.com ९८५५०४६३३४
सन्तोष सुबेदी सूचना अधिकारी subedi.s1987@gmail.com ९८५५०४६३३४