Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1387 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1387 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

साविक अयोध्यापुरी गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली २०७५/०७६