तेश्रो नगर परिषद् उद्घाटन गर्नु हुँदै माननीय मन्त्री बिक्रम पाण्डे