तपाईलाई माडी नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ ?

राम्रो
100% (2 votes)
नराम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
0% (0 votes)
Total votes: 2